2013-12-15 Adventinės giesmės "Mes laukiam, Viešpatie, tavęs"