2016-06-18 MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS 240-OSIOS GIMIMO METINĖS