2016-07-08 Doc. dr. Nijolės Strakauskaitės paskaita