2017-07-07 Doc. dr. Nijolės Strakauskaitės paskaita