2017-11-17 Doc. dr. Nijolės Strakauskaitės paskaita