2017-11-17 Prof. Adalberto Bezzenbergerio atminimo įamžinimas