ĮTEIKTA III-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA RĖZOS 236 - TŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU VITALIJAI TERESAI JONUŠIENEI

vi.jpg

2012 m. sausio 7 dieną įteikta III – oji Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija, šios premijos laureate tapo rašytojo Tomo Mano (Thomas Mann) memorialinio muziejaus direktorė Vitalija Teresa Jonušienė.

Vitalija Teresa Jonušienė gimė 1941 m. Panevėžyje, nuo 1946 m. Vilniuje. 1971 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos fakultetą.

Laureatė aktyviai dalyvauja Neringos kultūriniame ir socialiniame gyvenime, daug jėgų skiria Kuršių nerijos vertybių puoselėjimui, bei jos vardo garsinimui pasaulyje. Vitalija Teresa Jonušienė su savo vyru E. A. Jonušu 1976 m. inicijavo M. L. Rėzos du šimtųjų metinių paminėjimą Neringoje, sugrąžino pastarąjį į Mažosios Lietuvos bei Kuršių nerijos kultūrinę erdvę, aktyviai dalyvavo pastatant pirmąjį paminklą M. L. Rėzai Pervalkoje, bei pavadinant pagrindinę Juodkrantės gatvę Liudo Rėzos vardu. Daugiau kaip 15 metų vadovaudama Tomo Mano kultūros centrui ir muziejui V. T. Jonušienė prisidėjo prie daugelio iniciatyvų, edukacinių programų, pati buvo iniciatorė daugelio kultūrinių reiškinių, susijusių su Kuršių nerijos istorija ir kultūra. Rėmė ir padėjo rengiant šia tema leidinius. Ištisa neringiškių karta mena ją kaip puikią istorijos mokytoją ir žmogų, stovėjusį prie Lietuvos ir Vokietijos draugystės atgimimo ištakų Kuršių nerijos kultūros ir istorijos kontekste.
Įvertinęs ilgametę ir nuoseklią bei rezultatyvią V. T. Jonušienės veiklą, Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumas ir Neringos savivaldybė vieningai nutarė skirti jai M. L. Rėzos premiją.
Renginio akimirkos