ĮTEIKTA II-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA DOC.DR. NIJOLEI STRAKAUSKAITEI

2011 m. sausio 8 d. įteikta II-oji Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija doc. dr. Nijolei Strakauskaitei

Doc. dr. Nijolė Strakauskaitė gimė 1957 m. vasario 14 d. Juodkrantėje

Baigė Vilniaus universitetą, dirbo Klaipėdos universiteto BRIAI vyresniąja mokslo darbuotoja; Istorijos ir archeologijos katedros docentė. Nijolė Strakauskaitė aktyviai reiškėsi akademinėje ir visuomeninėje spaudoje, populiarindama Mažosios Lietuvos istoriją. Naudojasi kiekviena proga supažindinti Neringos bendruomenę su istoriniais šio krašto įvykiais, žmonėmis, kultūros švietimo ir visuomeninio identiteto kaita šioje teritorijoje. Nuolat skaito paskaitas istorine tematika, Neringiškiams ir lankytojams. Nuo 2001 m. Thomo Manno kultūros centro kuratoriumo narė, nuo 2007 m. Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo narė (2007–2014 m. šio kuratoriumo pirmininkė), nuo 2013 m. Kuršių nerijos nacionalinio parko tarybos narė, nuo 2014 m. Elko istorijos muziejaus mokslo tarybos narė.

1999 m. stažavosi Vidurio Europos universitete (Vengrija), 2000 m. – Humboldto universitete Berlyne, 2009 m. rinko medžiagą Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybės archyve Berlyne. Studijų „Kuršių nerija – Europos pašto kelias“ (2001, išverstos į anglų, vokiečių, rusų k.), „Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių“, kelionių vadovų po Klaipėdą, Kuršių neriją ir Karaliaučių, kelių dešimčių mokslinių straipsnių lietuvių, vokiečių, prancūzų, rusų kalbomis autorė.

Pagrindiniai darbai:

• „Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių“
• Studija „Kuršių nerija – Europos pašto kelias“
• Kelionių vadovas „Klaipėdą“. „Kuršių neriją“. Karaliaučių;
• Straipsniai istorine kultūrine tematika daugeliu kalbų moksliniuose leidiniuose ir periodikoje
Monografiją „Juodkrantės kurorto „aukso amžius“: nuo susikūrimo XIX a. viduryje iki katastrofos 1945 m.“

ĮTEIKTA II-OJI MARTINO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA MARTINO LIUDVIKO RĖZOS 235 – TŲJŲ GIMIMO METINIŲ IŠVAKARĖSE
DOC.DR. NIJOLEI STRAKAUSKAITEI

Š.m. sausio 8 dieną (šeštadienį) Neringoje vyko 235 - ųjų Liudviko Rėzos gimimo metinių minėjimas ir II-osios Liudviko Rėzos kultūros ir meno premijos įteikimo ceremonija.
Prie M.L.Rėzos skulptūros Pervalkoje Neringos gyventojams ir miesto svečiams buvo pristatyta atrestauruota viena vertingiausių šio karšto skulptūrų - medinis paminklas M.L. Rėzai, kuris buvo pastatytas 1975 metais minint jo 200 metų gimimo jubiliejų. M.L. Rėzą vaizduojanti skulptūra žvelgia į 18 amžiaus pabaigoje smėlio užneštą gimtąjį Karvaičių kaimą. Paminklą sukūrė Neringos garbės pilietis, tautodailininkas Eduardas Jonušas, kuriam praėjusiais metais buvo įteikta pirmoji L. Rėzos kultūros ir meno premija. Nuoširdžiai buvo dėkajama juodkrantiškiui A.Danilevičiui, kuris 2010 metais atrestauravo XIX amžiaus pradžios lietuvininkų kultūros veikėjo M.L.Rėzos medinį paminklą. Minėjimo metu didelis dėmesys skirtas šio krašto iškiliai asmenybei M.L.Rėzai. Atrestauruota medinė L.Rėzos skulptūra buvo apjuosta Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bilbiotekos sukurta gėlių juosta. Prie M.L.Rėzos medinės skulptūros Nidos vidurinės mokyklos bendruomenė (direktorė R.Žeimienė, mokytoja A. Sodienė, bibliotekininkė A. Pocevičienė ir 5 kalsės mokiniai) pristatė montažą, skirtą M.L.Rėzai. Mintimis apie skulptūros restauravimą ir darbą dalijosi skulptūrą restauravęs Albertas Danilevičius. Sveikinimo žodį tarė Neringos savivaldybės meras V.Giedraitis.
Neringiškiai, miesto svečiai atidavę duoklę Neringos krašto šviesuoliui M.L.Rėzai prie atrestauruotos medinės skulptūros Pervalkoje žvelgiančios į užpūstytą Karvaičių kaimą, šeštadienio popietę rinkosi Juodkrantės Liuteronų ir evangelikų bažnyčioj, kurioje vyko Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno II-premijos teikimo ceremoniją. Šiais metais Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija įteikiama buvo šio krašto gyventojai, juodkrantiškei, Doc.dr. Nijolei Strakauskaitei.
Antrus metus iš eilės šventinę ceremoniją pradėjo Neringos savivaldybės mero pavaduotoja Aušra Feser, šiltai pristatydama M.L.Rėzą ir renginio svečius. Šventinės ceremonijos metu skambėjo L.Rėzos surinktos ir užrašytos dainos.
Daug įdomių pastabėjimų buvo išgirsta iš Vilniaus Lietuvių kalbos instituto direktorės, Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo narės Jolantos Zabarskaitės lūpų. Ji atkreipė dėmesį į tai, kad M.L.Rėzos asmenybė labai gili, apie ją galimą kalbėti labai labai daug ir ilgai. J.Zabarskaitė atkreipė visų dėmesį, kad L.Rėzos vykdoma veikla buvo labai plati. Tai daugiabriaunė asmenybė, kuri save realizavo įvairiose srityse: buvo dvasininkas, pedagogas, religinių raštų redaktorius, vertėjas, publicistas, poetas, teologas, Kenigsbergo universiteto rektorius, Lietuvių kalbos seminaro Kenigsbergo vadovas, kuriam vadovavo net 30 metų. Lietuvių kalbos Seminaro populiarumas M.L.Rėzos kompetencijos ir autoriteto dėka gerokai buvo išaugęs. Taip pat J. Zabarskaitė minėjo, kad M.L.Rėzą užaugo, brendo, daugiakultūrėje aplinkoje, savo veiklą vykdė kelių kalbų apsuptyje: lietuvių, kuršių, vokiečių. Tai buvo paribio kultūros asmenybė.
Renginio metu buvo akcentuota ir tai, kad Folkloras taip pat neatsiejamas nuo M.L.Rėzos vardo, jo Dainynas nulėmė šios asmenybės reikšmingą vietą lietuvių kultūroje. Jis dainas rinko iš įvairių Prūsų Lietuvos vietovių. Todėl ir renginio metu skambėjo tik M.L.Rėzos surinktos dainos, kurias atliko KTIC “Agila” folkloro ansamblis “Giedružė“ ir Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis “Aušrinė “.
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė, Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo narė Silva Pocytė, pristatė II-osios L.Rėzos vardo kultūros ir meno premijos laureatę N.Strakauskaitę, ji išskyrė tokius pagrindinius N.Strakauskaitės bruožus : “Tai žmogus pasižymintis labai dideliu darbštumu, atsakingumu, nuoširdumu, kuklumu” S.Pocytė pabrėžė tai, kad Doc. dr. Nijolė Strakauskaitė beveik 20 metų nuosekliai tyrinėja Rytų Prūsijos, Klaipėdos krašto kultūros, švietimo istoriją, didžiausią dėmesį skirdama Kuršių nerijos praeičiai, kad ji nuosekliai tiria ir asmenybių, gyvenusių Kuršių nerijoje, svarbą ir įtaką šio krašto raidai ir regiono gyventojų identitetui. Viena iš jos tokių tirinėjamų asmenybių – Martynas Liudvikas Rėza.
Neringos savivaldybės meras Vigantas Giedraitis iškiliai ir garbingai įteikė Neringos gyventojai, juodkrantiškei, Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumo pirmininkei, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresniajai mokslo darbuotojai Doc. Dr. Nijolei Strakauskaitei raštą ir II-ąją Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premiją už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą
„Šia premija įprasminame XIX amžiaus pradžios tautosakininko, poeto, kultūros veikėjo, gimusio Kuršių nerijoje, vardą. Mums, kaip mažai savivaldybei, itin džiugu, kad antrus metus iš eilės teikiama premija ir vėl atiteks neringiškei, savo reikšmingais darbais puoselėjančiai Kuršių nerijos istoriją ir kultūros paveldosaugą“, - teigė Neringos savivaldybės meras Vigantas Giedraitis.
II-osios Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos laureatė Nijolei Strakauskaitė pristatė visiems renginio svečiams savo vykdomą veiklą, savo išleistas istorines knygas, visus bibliografinius faktus, savo pasiekimus Rytų Prūsijos tirinėjimo srityje. Buvo demonstruojama medžiaga apie iškilią šios krašto asmenybę M.L.Rėzą. Gerbiama N.Strakauskaitė padėkojo visiems susirinkusiems svečiams už jos darbų įvertinimą, už šiltus žodžius skirtus jai.
T.Manno muziejaus direktorė Vitalija Jonušienė, pasidalino su visais susirinkusiais savo prisiminimais apie savo buvusią mokinę N.Strakauskaitę. Išskyrė jos ryškiausius bruožus: darbštumą, nuoširdumą, atkaklumą. V.Jonušienė pasidžiaugė, tuom, kad N.Strakauskaitė visada laikosi savo tvirtos nuomonės ir stipriai siekia savo užsibrėžtų tikslų. V.Jonušienė kalbą baigė šiais žodžiais - ”..Tai mūsų krašto šviesuolė ir iškili asmenybė”.
II-osios Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos laureatę Doc.dr. Nijolę Strakauskaitę sveikino gausus būrys svečių ne tik iš Neringos bet ir iš visos Lietuvos atvykę artimi, brangūs jai žmonės.
Liudviko Rėzos kultūros centro direktorė Natalija Lisovskienė pasveikino Doc.dr. Nijolę Strakauskaitę ir Liudviko Rėzos kultūros centro vardu padėkojo už nuolatinį ir nuoširdų rūpestį Juodkrantės istorine ekspozicija, Liudviko Rėzos veiklos tyrinėjimą ir sklaidą visuomenei, už puikų vadovavimą Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumui ir nenuilstamą, pasiaukojamą darbą gimtajam kraštui.
Liudviko Rėzos kultūros centro vardu direktorė Natalija Lisovskienė dėkoja: Neringos savivaldybei už pagalbą organizuojant II-osios Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos teikimo ceremoniją.
Taria nuoširdų ačiū: Neringos savivaldybės merui Vigantui Giedraičiui už iškilmingą L.Rėzos vardo kultūros ir meno premijos įteikimą laureatei, Vilniaus Lietuvių kalbos instituto direktorei J.Zabarskaitei už dalyvavimą šventinėje ceremonijoje ir spalvingą M.L.Rėzos asmenybės pristatymą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorei S.Pocytei už ryškų premijos laureatės pristatymą, Vitalijai Jonušienei už išsakytus šiltus prisiminimus apie savo mokinę N.Strakauskaitę ir visiems kurie prisidėjo prie šio renginio organizavimo ir šventinės aplinkos sukūrimo.
Liudviko Rėzos kultūros centro informacija

.