2017 m. "Baltic Voice" konkursas

Baltic voice.jpg

Vaikų ir jaunimo tarptautinis festivalis - konkuras "Baltic Voice" Juodkrantė 2017. Penktą kartą Juodkrantėje liepos 1-5 dienomis Liudviko Rėzos kultūros centro lauko estradoje vyks tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis-konkursas „Baltic Voice“, į kurį suvažiuos jaunoji karta ne tik iš Lietuvos miestų bet ir iš užsienio šalių, kuri puoselėja dainavimo žanrą, tobulina savo dainavimo įgūdžius ir skleidžia žinią apie jaunimo polėkius, siekius žengiant meno, muzikos platybės keliu. Pagrindinis festivalio tikslas-sukviesti vaikus ir jaunimą iš visų šalių, suteikiant jiems galimybę kartu pasidalinti savo pasiekimais mene ir įrodyti, kad menas tai jėga, kuri jungia tautas peržengdama visas sienas. Festivalio-konkurso kulminacija-liepos 4 dieną laureatų finalinis koncertas „Baltic Voice-2017 Juodkrantė“.

Neringos savivaldybės kultūros skyriaus vedėja
konkurso "Baltic Voice" organizatorė

Sonata Vaitonienė
Liudviko Rėzos Kultūros centro direktorė
konkurso "Baltic Voice" organizatorė
mob.: +370 62010135
faksas: +370 469 53448
e-paštas: kultura@lrezoskc.lt

Algirdas Grinkevičius
Konkurso "Baltic Voice" koordinatorius,
Jazz grupės "Lietutis" vadovas
mob.: +370 682 13498
e-paštas: lietut@gmail.com

Darius Jasaitis
Konkurso "Baltic Voice" globėjas
Neringos meras
mob.: +370 469 52234
faksas: +370 469 52572
e-paštas: meras@neringa.lt

http://lietutis.eu/
https://www.facebook.com/groups/BalticVoice/

2016 m. konkurso tinklalapis http://lietutis.eu/bv_news
http://lietutis.eu/files/BV-15_LT_nuostatai.doc