2015-11-10 Paroda "Į pasaulį lyg pro langą nuo nerijos smėlio"

2015-11-10 Paroda "Į pasaulį lyg pro langą nuo nerijos smėlio"

Nugalėję Tylą
Sutemos apgaubė Juodkrantę. Kuršmarių bangelės tyliai pliuškenosi į krantą. Puiki, širdį glostanti rudens diena. Liudviko Rėzos kultūros centro langai tvieskė žiburėliais, kvietė visus užeiti pasigrožėti Simaičių šeimos darbais. Tai tėvo Roberto, motinos Liucijos ir abiejų sūnų Karolio ir Fausto , darbai.
Prieš keletą metų juodkrantiškiai grožėjosi Roberto keramikos darbais. Bet to dar nebuvo, kad darbus pateiktų visa šeima. Šeima gyvenanti Tylos pasaulyje.
Susirinkę grožėjosi Roberto Simaičio keramika: švytinčiomis, spalvomis mirguliuojančiomis didelėmis vazomis, ąsočiais, nuostabių formų dirbiniais Liucijos Simaitienės darbai patraukė subtiliomis spalvomis, moters rankomis sušildytais darbeliais. Šalia jauniausio sūnaus Fausto pirmieji dar nedrąsūs darbai.
Visus nustebino pirmą kartą pamatyti sūnaus Karolio Simaičio darbai. Jaunas, 25-erių metų jaunuolis, sugebėjo išsiveržti iš amžinos tylos, baigti K. Brako dailės mokyklą, Vilniaus Dailės akademiją. Jo paveikslus labai gražiai apibūdinoJuodkrantėje gyvenantis grafikas Saulius Ikamas: " Karolio paveikslų raiška nepaprastai gili. Tai retas reiškinys. Juos galima aiškinti ir suprasti daugiaprasmiškai. Tai yra vaizdas ir metafizika. Tokios raiškos siekė renesanso laikais Leonardo de Vinči, Jeronimas Boscha."
Labai gražiai pristatė Liucija Simaitienė. "Mes pastatėme savo kūrybinius ir realius namus ant biraus nerijos smėlio, atvėrėme langines, kad pamatytumėte pasaulio vaizdą pro mūsų Simaičių šeimos, langą."
Ir mes pamatėme, supratome, ką gali Dievo apdovanoti tylūs, didžios sielos žmonės.
Aldona Balsevičienė
mokytoja