2019-08-23, 24, 25 X-oji regioninė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“

XII-oji regioninė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“ Juodkrantė2017 m. (1).jpg

XII-oji regioninė folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!“, skirta pagerbti Kuršių nerijoje gimusio, lietuvių folkloristikos pradininko, tautosakos rinkėjo Martyno Liudviko Rėzos nuveiktus darbus prisimenant 243-ųjų gimimo metinių sukaktį. Šventėje minėsime ir Simono Stanevičiaus 220-ąsias gimimo metines. Šių dviejų asmenybių veikloje gausu paralelių. Rėza gyveno ir kūrė vienu metu su Lietuvos tautinio atgimimo šaukliu – Simonu Stanevičiumi (1799 m. – 1848 m.) – vienu iškiliausiu XIX amžiaus lietuvių kultūros veikėju bei rašytoju, kuris išleido savo ir Kristijono Donelaičio pasakėčių rinkinį Šešios pasakos, liaudies dainų rinkinį – pirmąją folkloro publikaciją visoje buvusios Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje – Dainos žemaičių. Savo moksline veikla ir kūryba jie abu buvo glaudžiai susiję. Gynė lietuvių kalbos teises, žadino tautinę savimonę, rodė kelius, kuriais eidama tauta gali išsaugoti savo gyvybingumą.

XI-oji folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“ Juodkrantėje (2018m.)

Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centras palydės vasarą, kviesdamas į XI-ąją regioninę folkloro šventę ,,Pūsk, vėjuži!“, kuri vyks rugpjūčio 24-26 d. Šiemet ji skiriama Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Martyno Liudviko Rėzos 242-osioms gimimo metinėms ir Prūsų Lietuvos lietuvininkų kalbos ir etninės kultūros paveldo tyrinėtojo Eduardo Karolio Samuelio Gizevijaus (Eduard Gisevius) 220-osioms gimimo metinėms paminėti.
Tradicinė folkloro šventė šurmuliuos visą savaitgalį: tris dienas Neringos gyventojai ir miesto svečiai bus kviečiami į išskirtinius šventės „Pūsk, vėjuži!“ renginius, kurie vyks Juodkrantėje – evangelikų liuteronų bažnyčioje, prie M. L. Rėzos paminklo, Kuršių marių krantinėje.
Rugpjūčio 24 d. šventė prasidės istorijos paskaita bei dokumentiniu filmu. Žinių suteiks doc. dr. N. Strakauskaitės paskaita apie XIX a. Rytų Prūsijos lietuvininkų tradicijų puoselėtoją Eduardą Gizevijų – lietuvių kalbos mokytoją, rašytoją, dailininką, etnografą, archeologinės medžiagos rinkėją, visą savo laisvalaikį skyrusį kraštotyrai, lietuviškų dainų tekstų ir melodijų rinkimui.
Susitiksime su režisieriumi, filmų kūrėju Arvydu Barysu. Bus rodomas unikalus A. Baryso dokumentinis filmas „Išbarstyti žodžiai“, skirtas Kuršių nerijos istoriniam ir kultūriniam identitetui atskleisti. Pagrindiniai filmo herojai – trys nidiškiai broliai Sakučiai (Sakuth), ko gero, vieninteliai pasaulyje dar kalbantys senąja kuršininkų kalba. Jie 1944 m. rudenį paliko gimtąją Kuršių neriją ir, kalbinami režisieriaus, nepakartojama kuršininkų kalba dalinasi savo vaikystės ir jaunystės prisiminimais.
Rugpjūčio 25 d. prasidės prie M. L. Rėzos paminklo Juodkrantėje, kur skambia daina atidavę pagarbą Martynui Liudvikui Rėzai ir Eduardui Gizevijui, kelsimės į Kuršių marių krantinę ties Raganų kalnu. Ten visi bus laukiami nepakartojamuose folkloro ansamblių koncertuose. Suvažiuos liaudies dainininkai ir šokėjai ne tik iš įvairių Lietuvos miestų, bet ir lietuviškos dainos mylėtojai iš Karaliaučiaus (Kaliningradas, Rusijos Federacija) bei Punsko (Lenkijos Respublika). Visi atėjusieji į šventę bus kviečiami padainuoti kartu, pašokti. Šventei smagumo suteiks folkloro ansambliai: ALTONĖ (Zapyškis, Kauno raj.), AUŠRINĖ (Juodkrantė), AUŠTARAS (Josvainiai, Kėdainių raj.) GIEDRUŽĖ (Nida), KAMANA (Pagėgiai), KUPOLĖ (Kaunas), LIKTUŽĖ (Kaunas), MALŪNĖLIS (Karaliaučius), MEDGRINDA (Širvintų raj. Kernavė), RAMYTĖ (Šilutė), SIAUDELA (Biržai), VIEŠIA (Neveronys), ŽVEJYTĖS (Dreverna) ir PUNIUKAI (Punsko lietuvių kultūros namų vaikų meno studija).
Krantinėje veiks šeimų pamėgtas tradicinis „Žvejo kiemas“, kuriame visi galės susipažinti ir čia pat pabandyti pasidirbinti vėtrungę, baltiškais ženklais pasipuošti lininį maišelį, verti tradicinius šiaudinius sodus, rišti žvejybinius mazgus, megzti tinklus, sužinoti rankų darbo muilo gamybos, juostų vijimo, kalvystės paslapčių. Vyks ir kūrybinės dirbtuvės „Kuršmarių vėjų raštai“, kur visi šventės dalyviai ir svečiai galės pasidaryti popierinį vėjo aitvarą ir, čia pat gimusį aitvarą, papuoštą tautiniais raštais, pamėginti leisti į dangų.
Krantinėje prie Juodkrantės molo šventės dalyvių ir svečių lauks Kuršių marių puošmena – žvejų maitintojas – kurėnas, pasiruošęs ,,bėgti maružėm“ ir su savimi pasiimti drąsiausius, norinčius pasiplaukioti marių priekrante. Kas norės, galės pasilinksminti žaisdami senovinius žaidimus pievelėje: miklinti akį, mėginti savo vikrumą, pasivažinėti rateliais ir kitomis įdomiomis priemonėmis. Norintieji galės paklajoti su vadovu-pasakoriumi po Raganų kalną, klausantis paslaptingų Raganų kalno legendų.
Kepsime tradiciniu būdu žuvį ant laužo, galėsime palyginti jų skonius. Čia bus verdama žuvienė, kurios skanausime, prieš vėl pasinerdami į šventės sūkurį.
Kuršių gyvosios istorijos klubas „Pilsots“ pristatys X-XI a. kuršių kostiumų, ginklų ir papuošalų rekonstrukcijas (pagal Laivių, Palangos ir kitų kapinynų archeologinę medžiagą). Pristatymą pratęs sambūrio „Baltų raštai“ įkūrėja Aurelija Bagdonavičienė. Ji pristatys kolekciją „Baltų vėjų audimai“, kurioje šiuolaikiniame lininiame drabužyje atrasime unikaliai ir netikėtai įsikūnijančius senuosius baltų simbolius, susipažinsime su šiuose ženkluose užkoduotomis prasmėmis.
Vakare talentingasis multiinstrumentalistas Saulius Petreikis nuotaikingai supažindins mus su senaisiais lietuvių liaudies instrumentais, o po to visų lauks Sauliaus Petreikio ir grupės koncertas „Negirdėta Lietuva“.
Visos folkloro šventės „Pūsk, vėjuži!“ metu šurmuliuos tautodailės ir kulinarinio paveldo mugė, savo spalvomis ir kvapais užbursianti kiekvieną čia atėjusįjį.
Rugpjūčio 26 d. vyks šv. Mišios už lietuvių tautos etninės kultūros puoselėtojus.

M. L. Rėza visuomet pabrėžė aukštas dorovines lietuvių dainų savybes sakydamas: „Tautos daina yra tyriausias tautos sielos perlas ir, jei tauta žūna, dažnai ji dar gyvena savo dainose“. Atsiliepdamas į šio didžio žmogaus mintis, Liudviko Rėzos kultūros centras kviečia visus, kurie myli liaudies muziką bei keliones, į šventę atvykti su vėju ir daina!
Keliaukite į šventę laivais, keltais, autobusais ir dviračiais!
Projektą finansuoja LKT ir LRMK

XI-oji regioninė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“

Juodkrantė
2018 m.

Skiriama Martyno Liudviko Rėzos 242-osioms gimimo metinėms
ir Prūsų Lietuvos lietuvininkų kalbos ir etninės kultūros paveldo tyrinėtojo Eduardo Karolio Samuelio Gizevijaus (Eduard Gisevius) 220-osioms gimimo metinėms

PROGRAMA
Juodkrantė
2018 m.

Rugpjūčio 24 d.

19.00 EDUARDAS GIZEVIJUS – LIETUVININKŲ TRADICIJŲ PUOSELĖTOJAS
Doc. dr. Nijolės Strakauskaitės (KU BRIAI) paskaita
Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčia, L. Rėzos g. 56, Juodkrantė

20.00 IŠBARSTYTI ŽODŽIAI. Dokumentinis filmas, skirtas Kuršių nerijos istoriniam ir kultūriniam identitetui atskleisti. Pristato autorius Arvydas Barysas.
Liudviko Rėzos kultūros centro lauko estradoje L. Rėzos g. 54 C -9, Juodkrantė

Rugpjūčio 25 d.
Marių krantinė ties Raganų kalnu

10.00 – 21.00 TAUTODAILĖS IR KULINARINIO PAVELDO MUGĖ

11.00 VĖJŲ SODAI. Šventės ,,Pūsk, vėjuži!“ atidarymas. M. L. Rėzos paminklo Juodkrantėje

13.00 KO NEUŽPUSTĖ LAIKO VĖJAI. Folkloro ansamblių koncertai ir tautinio kostiumo pristatymas
Vedėja – Vaida Galinskienė

13.00 KURŠIŲ KIEMO DIRBTUVĖLĖS
Vėtrungių dirbtuvėlė (V. Bliūdžius)
Tinklų mezgimas (Č. Stonys)
Žvejybinių mazgų rišimas (A. Shramkov)
Šiaudinių sodų vėrimas (V. Dabrilienė ir J. Bytautė)
Aitvarų dirbtuvėlė (G. Aleksandravičiūtė)
Baltų raštai (A. Bagdonavičienė)
Vytinių juostų raštai (V. Ratautienė)
Kalvystės paslaptys (D. Vilius)
Senoviniai žaidimai (V. Čižauskas, K. Lukševičius)
Rankų darbo muilo gimimas (G. Zaleskienė)

14.00 TRADICINIS ŽUVIES KEPIMAS ANT LAUŽO, ŽUVIENĖS SKANAVIMAS

15.00 EKSKURSIJA PO RAGANŲ KALNĄ. Ekskursiją veda A. Balna, LRKC kultūrinės veiklos vadybininkas

16.00 X-XI A. KURŠIŲ KOSTIUMŲ, GINKLŲ IR PAPUOŠALŲ REKONSTRUKCIJŲ PRISTATYMAS. Kolekciją pagal Laivių, Palangos ir kitų kapinynų archeologinę medžiagą pristato asociacija „Pilsots“

16.50 BALTŲ VĖJŲ AUDIMAI. Baltiškus simbolius šiuolaikinėje lino madoje pristato A. Bagdonavičienė

18.00 AITVARŲ SKRYDIS. Pristato klubas „Lietuvos aitvarų judėjimas“

18.30 SAULIUS PETREIKIS. SUSIPAŽINKIME SU SENAISIAIS LIETUVIŠKAIS INSTRUMENTAIS

19.15 NEGIRDĖTA LIETUVA. SAULIAUS PETREIKIO IR GRUPĖS KONCERTAS
Saulius Petreikis – pučiamieji, Vytautas Mikeliūnas – smuikas, Donatas Petreikis - saksofonas, gitara

Rugpjūčio 26 d.

10.00 – 17.00 TAUTODAILĖS IR KULINARINIO PAVELDO MUGĖ

13.00 ŠV. MIŠIOS UŽ LIETUVIŲ TAUTOS ETNINĖS KULTŪROS PUOSELĖTOJUS
Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčia (L. Rėzos g. 56, Juodkrantė)

Folkloro ansambliai:
ALTONĖ (Zapyškis, Kauno raj.), AUŠRINĖ (Juodkrantė), AUŠTARAS (Josvainiai Kėdainių raj.), DEVYNIARAGĖ (Zapyškis, Kauno raj.), GIEDRUŽĖ (Nida), KAMANA (Pagėgiai), KUPOLĖ (Kaunas), LIKTUŽĖ (Kaunas), MALŪNĖLIS (Karaliaučius, Rusijos Federacija)), MEDGRINDA (Kernavė, Širvintų raj.), PUNIUKAI (Punskas, Lenkijos Respublika), RAMYTĖ (Šilutė), SIAUDELA (Biržai), VIEŠIA (Neveronys).

Ankstesnių metų archyvas:
2016 m. http://www.lrezoskc.lt/image/tid/423
2015 m. VIII-oji regioninė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“
2014 m. VII-oji regioninė folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“

PrisegtukaiDydis
Muges dalyviams atmintine 2018 M. VĖJUŽIS.pdf463.45 KB
Prašymas mug. 2018 Vėjužis.doc28.5 KB
PUSK-VEJUZI-2018.jpg449.84 KB
PUSK-VEJUZI_2018_1920x1080px_2.jpg331.64 KB