2016-05-27 X-oji regioninė vaikų ir jaunimo šokių šventė "Sveika, vasara!"

2016-05-27  X-oji regioninė vaikų ir jaunimo šokių šventė "Sveika, vasara!"