Liudviko Rėzos Kultūros centras

MENOKOLEKTYVAI

MOTERŲ VOKALINIS ANSAMBLIS ,,NERINGA"

Nuo 1991 m. Rita Rušinskienė vadovauja Juodkrantės (Neringos m.) suaugusiųjų ir vaikų vokaliniams ansambliams.
Reorganizavus Juodkrantės kultūros įstaigas ir įkūrus Liudviko Rėzos kultūros centrą, 2008 m. susibūrė ir naujos sudėties moterų vokalinis ansamblis ,,Neringa” (vad. R. Rušinskienė). 

Ansamblis „Neringa“ aktyviai dalyvauja Liudviko Rėzos kultūros centro bei viso Neringos miesto renginiuose – paminint valstybines šventes, atmintinas datas, koncertuose, įvairiuose teminiuose vakaruose, parodų pristatymuose, minint kalendorines šventes, vyksta į koncertines keliones ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Latvijoje, Vokietijoje, Izraelyje ir kt.
Ansamblio repertuare – įvairių laikotarpių bei žanrų lietuvių ir užsienio autorių vokalinės muzikos kūriniai: giesmės, išplėtotos lietuvių liaudies dainos, klasikinė bei šiuolaikinė vokalinė muzika.

MENO KOLEKTYVAS

Kolektyvas dalyvauja vokalinės muzikos konkursuose, sakralinės muzikos festivaliuose ir pelnė nemaža apdovanojimų:


2009 m. balandžio 25 d. Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro organizuotame V-ajame respublikiniame vokalinės muzikos festivalyje-konkurse „Iš širdies į širdį“, skirtame Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, ,,Neringa“ laimėjo I laipsnio diplomą klasikos kategorijoje ir tapo nugalėtoja, laimėjusia festivalio-konkurso „Iš širdies į širdį“ Grand Prix;


2010 m. ,,Neringa” dalyvavo Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamame, respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse ,,Sidabriniai balsai“ ir komisijos buvo vieningai įvertinta aukščiausiu antrojo turo apdovanojimu – pirmojo laipsnio diplomu;


2012-04-14 Šilalėje surengta vokalinių ansamblių šventė-konkursas „Šilų aidai“ kuriame Neringos miestą atstovaujantis Liudviko Rėzos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Neringa” komisijos buvo įvertintas garbinga trečiąją vieta;


2016 m. Lietuvos liaudies kultūros centro organizuotame jubiliejiniame dešimtame respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse ,,Sidabriniai balsai“ ansamblis buvo įvertintas– pirmojo laipsnio diplomu.
13-03-24 moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ įteikta Aukso paukštė – nominacija „Geriausias debiutantas“.


2014 m. kolektyvas įrašė kompaktinę plokštelę ,,Kitam krante“.
2014 m. ,,Neringa“ dalyvavo Jubiliejinėje Lietuvos dainų šventėje „Čia – mano namai“.


2015 m. (2011 m.) ansamblis ,,Neringa“ dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių muzikos mokyklos tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!”.


2015 m. parengė naują Advento krikščioniškų giesmių programą ,,Mes laukiam, Viešpatie, Tavęs“.


2016 m. Lietuvos liaudies kultūros centro organizuotame jubiliejiniame dešimtame respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse ,,Sidabriniai balsai“ ansamblis buvo įvertintas– pirmojo laipsnio diplomu.
2016 m. lapkričio 25 – 27 d. Moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ dalyvavo sakralinės muzikos festivalyje Izraelyje.


2017 m. balandžio 29-30 dienomis dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių muzikos mokyklos organizuojamame tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!”.


2018 m. liepos 3-6 dienomis ansamblis dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ atstovaudamas Neringos miestą Dainų dienoje „Vienybė težydi“


2019 m. sausio 12 d. Joniškio respublikinio vokalinių ansamblių konkurse „Laisvė – Lietuvos širdis“ ansamblis įvertintas I – ąja vieta.


2019 m. gegužės 3-5 dienomis dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių muzikos mokyklos organizuojamame VI Tarptautiniame Sakralinės Muzikos Festivalyje „Kristus Karaliauja! Aleliuja“


2019 m. dalyvavo koncertinėje kelionėje Maltos Respublikoje.

ansamblis

FOLKLORO ANSAMBLIS ,,AUŠRINĖ”

Ansamblis susikūrė 2007 m. Jis išaugo iš 2005 m. Juodkrantės Liudviko Rėzos pagrindinėje mokykloje (nuo 2006 m. – Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla) veikusio vaikų folkloro būrelio “Aušrinė” (vad. R. Pečiukonytė). Būrelis koncertuodavo ne tik mokyklos šventėse, bet ir miesto kultūriniuose renginiuose.
Vėliau susidarė Liudviko Rėzos kultūros centre suaugusiųjų grupė, į vaikų būrelį įsiliejo tėveliai, taip kilo idėja būrelį išauginti iki folkloro ansamblio. Kurį laiką buvo dirbama visuomeniniais pagrindais.

Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis ,,Aušrinė” nuo 2008 m. intensyviai dalyvauja įvairiuose miesto koncertuose, parodų atidarymuose, folkloro renginiuose ir kt. Glaudžiai bendradarbiauja, palaiko draugiškus ryšius, dalyvauja bendruose kultūriniuose, edukaciniuose projektuose su daugeliu Neringos bei kitų Lietuvos miestų kultūros įstaigų.


2009 m. parėmus Neringos savivaldybei ir konsultuojantis su Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio specialistais, ,,Aušrinė“ pasipuošė naujais tautiniais kostiumais, kurie atspindi XIX a. pr. Ragainės apylinkių lietuvininkių šventadieninę nešioseną.
Ansamblio ,,Aušrinė“ tikslas – gaivinti senąją etninę kultūrą, Neringoje, šalyje ir už jos ribų skleidžiant Prūsų Lietuvos (Mažosios Lietuvos) etninės kultūros puoselėtojų palikimą, ypatingą dėmesį skiriant M.L.Rėzos tautosakinei veiklai. Repertuare – Klaipėdos krašto, Prūsų Lietuvos (Mažosios Lietuvos) dainuojamoji tautosaka.


Lietuvių tautinio kostiumo konkurse „Išausta tapatybė“ regioniniame Klaipėdos krašto ture kolektyvo kostiumai pripažinti kokybiškiausiais ir gražiausiais Mažosios Lietuvos regiono tautiniais kostiumais.

LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA ,,KURŠININKAI"

Nuo 2003 m. liaudiškos muzikos kapelai vadovauja Dana Tregub. Kapela dalyvauja miesto renginiuose, pažymint kalendorines šventes, įvairiose miesto šventėse, vakaronėse. Kapela ,,Kuršininkai“ du kartus dalyvavo televizijos varžytuvėse „Duokim garo”. Lietuvių liaudies kultūros centras suteikė mėgėjų meno kolektyvui ,,Kuršininkai“ II kategoriją.

ausrines ansamblis