2017-08-30 Saulutės Genovaitės Markauskaitės knygų sutiktuvės

08/30/2017 18:00
08/30/2017 19:00
Liudviko Rėzos kultūros centre.jpg

Maloniai kviečiame rugpjūčio 30 d. (trečiadienį) 18 val. į Saulutės Genovaitės Markauskaitės knygų „Skulptorius Bernardas Bučas" ir eilėraščių lyrikos rinktinės „Ilgesio paukščiai“ pristatymą. Knygų pristatymas vyks Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salėje (L. Rėzos g. 8 B, Juodkrantė). Pristatymo metu galėsite įsigyti knygų su autorės autografu.
Knygos

"Skulptorius Bernardas Bučas"

Knyga aprėpia skulptoriaus gyvenimą nuo pat kūdikystės iki jo gyvenimo pabaigos ir jo palikuonis.
Bernardas Bučas (1903–1979)... Kas jis? Žymus skulptorius, Salomėjos Nėries vyras... Primirštas... neįvertintas. Neįvardytos jo skulptūros puikuojasi miesto aikštėse, vestibiuliuose, kapinėse.
B. Bučas yra sukūręs ištisą meno šedevrų galeriją. Pagrindiniai kūriniai knygoje pateikti iliustracijomis ir trumpomis biografijomis. Skulptorius kūrė tik iškilioms asmenybėms bei svarbiems įvykiams pažymėti: tai – karalius Mindaugas, Vytautas Didysis, A. Smetona, Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai, Juozas Tumas-Vaižgantas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Panevėžio nužudyti gydytojai bei kt.
Iš asmeninių archyvų bei prisiminimų sužinosime, kaip būsimasis skulptorius skynėsi kelią į meno pasaulį... Jo pažintis su S. Nėrimi, jų meilė, vestuvės Paryžiuje, karo negandos... Neskelbti asmeniniai laiškai, pokalbiai... Likimo vingiai po S. Nėries mirties... Ir išlikę pėdsakai iki šių dienų...

Ši knyga leis naujai žavėtis skulptoriaus B. Bučo genialia kūryba bei susipažinti su jo rūsčia gyvenimo tikrove.
Knygą sudaro 432 psl., daugiau nei 300 spalvotų bei nespalvotų nuotraukų ir skulptoriaus žymiausi darbai. Knygos redaktorius poetas Robertas Keturakis.
Viršelyje – paskutinis B. Bučo kūrinys „Nevėžis“, kuris stovi Panevėžio vandens nuotekų valymo stotyje, Papušių k., sukurta 1979 m.

"Ilgesio paukščiai" (Eilėraščių lyrikos rinktinė, sudaryta iš 6 poetės eilėraščių knygų)

Eilėraščių rinktinę sudaro 335 psl. Knygoje giedruoja jausmai ir dvasios šviesa meilės okeanuose. Meilė – tai gamtos karūna. Pajusti meilę, susilieti su ja ir išgyventi ją... Nugiedrėti... Net ir po netekties ar apsvilus sparnus – nuostabiausia dovana pasaulyje. Tai vienintelis jausmas, suteikiantis žmogui saugumo pojūtį ir galimybę kurti save. Tai vidinė šviesa, pakelianti dvasią.

Bet vis dėlto mylėti labai sunku... Jei eini į tikrąją meilę – eini tarsi į ugnį suliepsnoti...
Autorė tvirtai tiki meilės galia ir pašaukimu atkovoti iš nebūties savo laiką, savo meilę ir tiesą. Apginti meilę, nes ji – didžiausia gyvenimo vertybė. Net keli meilės spindulėliai panaikina kančias ir rūpesčius. Ir šis jausmas, sujungęs praeitį su dabartimi, keliauja ne tik iki paskutinės gyvenimo akimirkos, bet ir po jos...

Abiejų knygų vyr. redaktorius - poetas Robertas Keturakis.
Išleido - Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro leidykla.

Kas yra Saulutė Genovaitė Markauskaitė? Gimusi Aukštaitijoje, Panevėžio r., netoli Krekenavos, baigusi Vilniaus universitetą. Ji - Tėvynės pažinimo draugijos narė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė ir Lietuvos žurnalistų draugijos narė.
Saulutė išleidusi šešis poezijos rinkinius: „Džiaugsmo ir skausmo verpetai“ (1992); „Meilės skliautai“ (2000); „Buvo laikas stiklinis“ (2000); „Meilės akys“ (2003); „Erškėtrožei pražydus“ (2007). Monografija „Krekenava laiko tėkmėje“ (2014); poezijos rinkinys „Vilties vaivorykštė“ (2015); knyga „Skulptorius Bernardas Bučas“ (2016), poezijos rinktinė „Ilgesio paukščiai“.